advertica-default-slider-image
Praktijk le Clercq
klassieke homeopathie & bioresonantie

Klassieke homeopathie en bioresonantie

In de praktijk wordt gewerkt met een combinatie van klassieke homeopathie en bioresonantie. Hiervoor wordt o.a. diagnostisch en ter ondersteuning, gebruikgemaakt van de BICOM Optima en de Bionic 880 (biofotonen). De Asyra Pro wordt gebruikt om de energetische gezondheid te meten. Bij diverse klachten kan het zinvol zijn om ter onderbouwing van de behandeling eerst een ontlasting- en/of bloedonderzoek te laten doen. Dit wordt voornamelijk gedaan door RP-Vitamino Analytic en Hessels en Grob. Mede aan de hand hiervan kunnen – naast de behandeling met klassieke homeopathie en bioresonantie -, leef- en voedingsadviezen gegeven worden en orthomoleculaire ondersteuning geadviseerd worden. Deze werkwijze kan ook in het algemeen als preventieve behandeling zinvol zijn en gebruikt worden voor het bevorderen van de gezondheid.

 

CAM en Preventieve Gezondheidszorg

In de praktijk wordt gewerkt volgens de principes van de Complementaire Alternatieve Geneeswijzen. Tegenwoordig wordt vaak de term CAM gebruikt; de afkorting voor Complementary Alternative Medicine.

Alternatief staat niet voor het vervangen van de reguliere geneeskunde. Onder de term alternatieve geneeskunde of geneeswijzen wordt sinds vele tientallen jaren die vorm van geneeswijzen beschreven die niet regulier zijn.

Kenmerkend voor veel vormen van complementaire alternatieve geneeswijzen is de mens te zien vanuit een holistische visie. Dat wil zeggen dat de mens gezien wordt als een eenheid van lichaam en geest. Deze eenheid kent fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele facetten die continu met elkaar in wisselwerking zijn. De behandeling bij veel complementaire richtingen is o.a. gericht op het stimuleren van het zelfherstellend vermogen van de mens.

Met Preventieve Gezondheidszorg worden (behandel)methoden aangeduid ter voorkoming van ziekten (primaire preventie), het vroegtijdig ontdekken van disbalans of ziekten (secundaire preventie) en het voorkomen van recidieven (terugkeren van ziekten) (tertiaire preventie).

 

De consulten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door uw aanvullende ziektekostenverzekering en vallen niet onder uw eigen risico. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

De praktijk is aangesloten bij de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten) en de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze).